Coğrafya 12

https://gkcbs.com - https://ebameb.com - https://efe19.com

Ekstrem Doğa Olayları- Mehmet EĞİT –https://www.youtube.com/watch?v=Gx8YNzy2Jcc

Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi – https://www.youtube.com/watch?v=LiyBLg8qD7M

a)Küresel İklim Değişimi – Bayram MERAL –https://www.youtube.com/watch?v=hynPRh6zsBk

Şehirleşme, Göç ve Sanayi İlişkisinin Toplumsal Etkileri –https://www.youtube.com/watch?v=dS8Tur27oWM

a) Beşeri Sistemler – Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi -1 –https://www.youtube.com/watch?v=VZz0diS65fg

b) Beşeri Sistemler – Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi -2 – https://www.youtube.com/watch?v=Oyu8q2SUvoA

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve İşlevsel Bölgeler – https://www.youtube.com/watch?v=jezv9i615Sc

Ulaşım Sistemlerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler- https://www.youtube.com/watch?v=RzR9-bWxgTg

a) Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi- https://www.youtube.com/watch?v=DjHBwieNswo

Dünya Ticaret Merkezleri ve Türkiye’de Ticarethttps://www.youtube.com/watch?v=kn7emxf8BXI

Küresel Ortam: Ticaret- Turizm https://www.youtube.com/watch?v=GFZzBmr7y6o

Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler -Mehmet EĞİT –https://www.youtube.com/watch?v=l2cKqKvgysc

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları – https://www.youtube.com/watch?v=lLBlEy7VU4Y

Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Önemi –https://www.youtube.com/watch?v=wrPgXMIdm8Q

Bölge ve Bölge Türleri –https://www.youtube.com/watch?v=kDY9iXfOnNQ

Türkiye’nin Jeopolitiği ve Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye İlişkisi https://www.youtube.com/watch?v=SMy3YzJkcBQ

Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – Almanya – https://www.youtube.com/watch?v=eWq-zU1bT08

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri https://www.youtube.com/watch?v=ptNKGdtR_pg

Diğer Kaynak :-Ülkeler Arası Etkileşim Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesi https://www.youtube.com/watch?v=fX5VdR7zLfs

Diğer Kaynak : Ülkeler Coğrafyası -Mehmet EĞİT –https://www.youtube.com/watch?v=HL3XIhDNLqg

Ülkeler Arası Etkileşim Teknolojik Gelişmelerin Kültürel Etkileri –https://www.youtube.com/watch?v=iBkSgfqQsYI

Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi https://www.youtube.com/watch?v=3QXkVA8nCfo

Diğer Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=xlM3mqCGsXw

Enerji Taşımacılığı https://www.youtube.com/watch?v=6liAypkd648

Boğazlar ve Kanallar –https://www.youtube.com/watch?v=aJODIKS9CTo

Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgelerihttps://www.youtube.com/watch?v=J_LGo6HFIwI

Küresel Ortam: Çatışma Bölgeleri ve Örgütler –https://www.youtube.com/watch?v=-Vc8rlTd8Vc

Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlikhttps://www.youtube.com/watch?v=PaE_X_DxEQI

Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci – Soru Anlatım- https://www.youtube.com/watch?v=9c5fpIFlgt0

Diğer Kaynak :Çevre ve Toplum Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkisi –https://www.youtube.com/watch?v=ZYKOft9Z0Jc