Açıklama

https://gkcbs.com - https://ebameb.com - https://efe19.com

GENEL KÜLTÜR VE COĞRAFYA BİLİMİ SİTESİ : https://cbs57.com/

Genel Kültür Bölümü ; Sosyal Bilimlerinin inceleme alanları olan tarih, coğrafya, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, uluslararası ilişkiler ve bilimsel araştırmaları kapsayan oldukça kapsamı çok geniş bir alandır. Genel Kültür olmadan sadece coğrafya bilgisi ile bireyin iyi bir eğitim alarak yetişmesinin çok yeterli olamayacağı düşüncesiyle sitemizin ismine Genel Kültür ve Coğrafya Bilimi Sitesi olmasına ve bu alanlara yönelik araştırma ve yayınlar yapmasına karar verdim. Bu sitede kendinizi ve çevrenizi geliştirmek adına birçok yeni bilgiyi öğrenmiş olacaksınız. Faydalı olacağıma inandığım bu sitenin yapımında emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.

Coğrafya Biliminin Önemi

Coğrafya temelde bir “yer” bilimidir. Ağırlık merkezini toplum oluşturur. Çevresini tanıma merakı içinde olan insan, bunu ancak coğrafi görüşle gerçekleştirebilir. Coğrafya, genel kültür veren, aydın kişilerin dünya olay sistemini daha kolay algılamasını kolaylaştıran bir kültürel doğal ve beşeri bilimdir. Aynı zaman da coğrafi düşüncenin özellikle doğa sevgisinin gelişip kökleşmesinde büyük rolü vardır. Coğrafya öğretiminin amacı öğrencilerin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmalarıdır. İnsanlar yaşayabilmek ve yaşam düzeylerini yükseltebilmek için çeşitli bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bunlardan birisi de coğrafi bilgilerdir. Coğrafya derslerinde öğrendiğimiz bilgiler, bizlerin hayatını çeşitli yönlerden ilgilendirir ve bizlere çeşitli konularda yardımcı olur.

Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz ?

1-Yakın çevresinden başlayarak yurdumuzu ve dünyayı tanımayı, öğrencilere vatan, millet, insanlık ve doğa sevgisini benimsetmeyi sağlar.

2-Çevre bilincinin oluşmasını sağlar.

3-Yaşadığımız alanın Türkiye’deki yerini ya da herhangi bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini belirli kavramlarla ifade etmemizi sağlar.

4-Ekonomik ve sosyal kalkınmaya yarayan yer altı ve yer üstü kaynaklarını, turistik zenginliklerini tanıtmak ve milli servetlerimizi koruma konusunda bilinçlendirmeyi sağlar.

5-Dünya milletleri arasındaki ekonomik bağları inceleyerek ülkemizin dünya ekonomisindeki yerini kavramayı sağlar.

6- İçinde yaşadığı mekanı veya çevreyi tanımak ve etkin ve doğru kullanmak için Harita bilgisinden yararlanarak anlamaya çalışmak için.

7-Sel, deprem, erozyon gibi doğal afetler ve felaketlere karşı tedbir alabilmeyi ve bilinçli hareket etmeyi öğretir.

8-Savaşlarda arazi ve çevre koşullarının iyi bilinmesini sağlar.

9-Coğrafi olayların ( iklim, yağış, mevsimler, küresel ısınma, deprem vb. ) nedenlerini bunların yeryüzüne dağılışını ve canlılara olan etkilerini anlamamızı sağlar.

10-Öğrencileri yurdumuzun , milletimiz ve dünya milletlerinin sorunları ile uğraşan, bunlara çözümler arayan bireyler olarak yetiştirmeyi sağlar.

11-Çeşitli grafik, diyagramları ve resimleri yorumlamayı ve bunlardan faydalanmayı sağlar.

12-İhtiyaçlarını karşılama konusunda birbiriyle iletişim halinde olması gereken toplumların, ülkelerin yakınlaşmasını sağlar.